ספרי פיתוח בעברית

מדיניות פרטיות

אני, רן בר-זיק, מכבד את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שאני מנהל ומפעיל לטובת הפרויקט “ג’אווהסקריפט בעברית”  החלטתי לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, ואני מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר כיצד אני מתייחס ומתנהג ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד אני משתמש  במידע, הנמסר לי על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידי בעת השימוש באתרים.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים

אני מבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים וכן מידע הנדרש לרשויות המס. שם, מייל ובמקרים של ספרים מודפסים: שם מלא, כתובת וטלפון.

מאגר המידע

הנתונים שנאספים באתר יישמרו במאגר המידע באתר בלבד ובאחריותי. מה שנשמר באתר הוא הפרטים שהוכנסו בלבד. פרטי החשבוניות מועברים לרואה החשבון שלי ולחברת “החשבונית הירוקה” המוציאה חשבוניות עבורי. פרטי המשלוח מועברים ל-HFD לשם אספקת המשלוח.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים .
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

דיור ישיר אלקטרוני

אני חייב לשלוח מידע בדואר אלקטרוני על מנת לעדכן על גרסאות חדשות באתר.

מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך ואינו מכיל קריאה לרכישה.

אני לא מוסר את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, אני רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

אני לא מעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
 • מידע שיידרש על ידי רשות המסים.
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לביני שתחייב חשיפת פרטיך;
 • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם אני אמכור או אעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שאתתמזג עם גוף אחר או אמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתר החברה  משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין ובכלל כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

אין פרסומים של צדדים שלישיים באתר. באתר מופעלת אינטגרציה של Google Analyticss.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל [email protected]

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע שבאתר.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד זה.

עדכון אחרון למסמך: 10.6.2022